Cennik usługi ustalony jest zawsze ze zleceniodawcą podczas oględzin usługi. Uzależnione jest to zakresem prac, oraz czynników mogących mieć wpływ na czas realizacji zlecenia.

Wycena dokonywana jest na podstawie wstępnego kosztorysu podczas oględzin usługi, oraz po uzgodnieniu zakresu powierzonych prac.

Sporządzenie wyceny zlecenia ma charakter w pełni niezobowiązujący i nie obciąża finansowo zleceniodawcy.